A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великописарівська спеціалізована школа
І-ІII ступенів
ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи

2018

Розклад

державної підсумкової атестації в 11-му класі

Наказ про Затвердження розкладу ДПА в 4, 9-х класах у 2017-2018 навчальному році

Наказ про Затвердження розкладу ДПА в 4, 9-х класах у 2017-2018 навчальному році

17:47 13.06.2018

 

Графік консультацій

15:06 05.06.2018

УКРАЇНА

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І.М. СЕРЕДИ

 

НАКАЗ

       12.04.2018                                смт. Велика Писарівка                                  № 302-ОД

 

 

Про організоване закінчення 2017-2018 навчального року,

підготовки й проведення державної підсумкової атестації у 4, 9, 11-х класах

 

            Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940»,  від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015   № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за  № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, з метою створення належних умов , що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2017/2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу відділу освіти, молоді й спорту Великописарівської РДА від 02.04.2018 р. №117-ОД «Про порядок закінчення навчального року та проведення  державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах  району в 2017-2018        навчальному році» з метою організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 

 1. Завершити реалізацію навчальних програм:

у 1-4 класах – 25 травня 2018 року

у 5-8,10 класах – 25 травня 2018 року

у 9 класах – 25 травня 2018 року

у 11 класах – 22 травня 2018 року

 

 1. Визначити такі терміни закінчення навчального року:

1-4 класи – 25.05.2018 року

5-10 класи – 25.05.2018 року

11 класи – 22.05.2018 року

 

 1. З метою організованого закінчення 2017-2018 н.р.:
  1. Довести до відома педагогічного, батьківського, учнівського колективів зміст документів, що регламентують порядок закінчення навчального року, підготовку й проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році, для чого провести:
   1. Засідання педагогічної  ради  школи (директор школи). (травень, 2018).
   2. Класні години (протягом квітня, класні керівники).
   3. Загальношкільні батьківські збори (до 23.03.18 р., директор школи, класні керівники).
  2. Учителям-предметникам з усіх навчальних дисциплін організувати передатестаційне повторення програмового матеріалу.
  3. З метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації організувати для учнів 11-х класів консультації.
  4. З метою з’ясування готовності учнів 9-х,11-х класів до державної підсумкової атестації провести контрольні роботи  за текстами адміністрації: з математики, української мови, географії, англійської мови, історії України. Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Грицай Л.В. разом з керівниками предметних методичних об’єднань підібрати завдання та скласти графіки проведення.  (квітень,2018   р).
  5. Учителям-предметникам:
   1. Провести річні підсумкові контрольні роботи  в усіх класах з усіх предметів  і виставити оцінки за ІІ семестр та за рік  до  25 травня 2018 року.
  6.  Класним керівникам перевідних класів та вчителям-предметникам  з  метою  попередження  невстигання  учнів організувати індивідуальну роботу з  тими учнями, що її потребують.
  7. Провести засідання педагогічної ради про допуск учнів 11-х класів – 18.05.18 р  до ДПА; перевід учнів 1-8,10 класів – 25.05.18 р.,  допуск учнів 9-х класів - 25.05.18р. до ДПА;випуск учнів 11-х – 22.06.2018 р.
  8.  Класоводам 1-4 класів здати журнали заступнику директора з навчально-виховної роботи 31.05.18 р., класним керівникам 5-8,10 класів – 31.05.18р., 11 кл. – 22.06.18 р., 9 кл. – 08.06.18 р.
  9. Учителям-предметникам та класоводам зробити помітку про виконання програм на сторінках журналу та здати заступникам директора з навчально-виховної роботи самоаналізи навчальної діяльності за ІІ семестр і рік.
  10. Класоводам здати особові справи секретарю школи до 04.06, класним керівникам перевідних класів – до 04.06, випускних – до 11.06., 22.06
  11. Провести свято останнього дзвоника  25.05.2018  року. Відповідальність за організацію та проведення свята покласти на заступника директора з виховної роботи Ківіренко В.Ю.
  12. Відповідно до наказу МОН від 31.07.2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення  в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої  освіти» забезпечити виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році в загальноосвітніх навчальних закладах району.
  13. Для якісної підготовки та проведення державної підсумкової атестації:
   1. До 20.04.2018 опрацювати Положення  про державу підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти(від 30.12.2014 № 1547) з педколективом «Про затвердження орієнтовних вимог до  проведення державної  підсумкової  атестації  учнів  у  системі  загальної  середньої  освіти  у  2017 – 2018  навчальному  році»  за  № 94  від  08.02.2018 року.
   2. Класним керівникам випускних класів опрацювати Положення (п.3.13.1) з учнями та батьками до 20.04.18 р.
   3. Визначити в 9-х класах третій предмет за вибором: 9-Б – географія, 9-А – історії  України.                                   
   4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Грицай Л.В.,

Мовчан Т.О.:

  1. Скомплектувати комісії для проведення державної підсумкової  атестації та скласти розклад проведення державної підсумкової атестації до 20.04.18 р. – 11 кл., 9 кл., 4 кл.
  2. До 20.04.18 р. оформити куточок «Незабаром атестація».
  3. Організувати підготовку бланків протоколів державної підсумкової атестації.
  4. Забезпечити повне виконання Положення про державну підсумкову атестацію. Підготувати всі необхідні матеріали для проведення ДПА.
  5. Подати до відділу освіти, молоді й спорту Великописарівської РДА розклад та  графіки проведення ДПА, склад атестаційних комісій, консультацій до 27.04.2018р., звіти про проведення ДПА подати до 12.06.2018р.
  6. Класним керівникам 11-го класів Машир В.М., та  9-х класів  Недоцюк О.І. та Рєзніку Р.П.:
   1. Оформити в класах куточки державної підсумкової атестації до 13.04.18 р.
   2. Організувати самозабезпечення папером.
   3. Виявити учнів, які за станом здоров’я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, проконтролювати оформлення ними методичних довідок та заяв батьків до 07.05.18 р.
   4. Опрацювати Положення про нагородження Похвальною грамотою «За особливі успіхи у навчання окремих предметів»,  представити матеріали на нагородження.
  7. Скласти підсумкову відомість оцінок для заповнення свідоцтв та атестатів, вирахування середнього бала атестата, ознайомити учнів з оцінками під розпис. Вирахування середнього балу  здійснювати за нормативними листами  Міністерства освіти і науки від 28.04.2012 №1/9-326 та від 22.04.2015р. №1\9-209.
 1. Керівникам МО провести засідання, на яких опрацювати вимоги до проведення, оформлення та оцінювання письмових атестаційних робіт (до 20.04.18 р.)
 2. Учителю Захисту Вітчизни Сінянському  С.О. провести навчально-польові заняття та військово-польові стрільби у строки, визначені відділом освіти РДА.
 3. Учителю медико-санітарної підготовки Пасюзі Н.В. провести практичні заняття  з  медико – санітарної  підготовки  на  базі  РЦЛ  у  строки,  визначені  відділом  освіти  РДА.
 4. Призначити відповідальними за заповнення додатків до свідоцтв та атестатів класних керівників випускних класів, покласти на них повну відповідальність за правильність заповнення документів.
 5. Провести випускний вечір учнів 11-х класів  24 червня 2018 року.
 6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Мовчан Т.О., Грицай Л.В. -
  заступників директора школи з навчально-виховної роботи.

 

                          Директор школи                                        О.Ю.Сидорова

 

З наказом ознайомлені:

    _________ Мовчан Т.О.

_________  Грицай Л.В.

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування