A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великописарівська спеціалізована школа
І-ІII ступенів імені І.М. Середи

Заходи забезпечення якості освіти

ЗАХОДИ

забезпечення якості освіти

в Великописарівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів імені І.М.Середи Великописарівської селищної ради Сумської області

на 2021 – 2022 н.р.

  1. Забезпечити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти з метою створення умов для постійного та послідовного вдосконалення якості освітніх і управлінських процесів (до 24.12.2021)
  2. Сприяти розвитку інноваційного простору закладу шляхом розширення системи партнерських відносин через співдружність, співпрацю, співтворчість здобувачів освіти, педагогів, батьків, громадських інституцій, соціуму (протягом навчального року)
  3. Забезпечити модернізацію системи управління закладом освіти, оновлення змісту освіти, удосконалення методів навчання, впровадження сучасних технологій, розвиток матеріально-технічної бази (протягом навчального року)
  4. Здійснювати глибокий аналіз стану функціонування закладу освіти, визначити перспективи, окреслити стратегії, досягнення мети й планування розвитку, відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти в державі, потреб соціуму й освітнього середовища (до 24.12.2021)
  5. Удосконалити систему моніторингу якості освіти, щорічного комплексного оцінювання освітньої діяльності як невід’ємної основи управління розвитком закладу (грудень 2021, травень 2022)
  6. Проводити необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до впровадження технологій дистанційного навчання (вересень-жовтень 2021)
  7. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проєктах та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з об’єктивно-обгрунтованого програмування (протягом навчального року)
  8. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до інших особистісних потреб, інтересів та здібностей (протягом навчального року)
  9. Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів природничо-математичного напрямку (фізики, хімії, біології, математики) з метою активізації впровадження STEM-освіти та формування ключових компетентностей здобувачів освіти (до 31.05.2022)
  10. Формувати освітнє середовище закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу до управління освітнім процесом (протягом навчального року)
  11. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників обміну успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій та технологій дистанційного навчання, проведення уроків протягом проведення педагогічно-методичних нарад (листопад – грудень 2021)
  12. Сприяти розвитку позакласної роботи (курси за вибором, факультативи, гуртки з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації та самореалізації здобувачів освіти)
  13. Удосконалювати навчально-методичне забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, STEM-освіти, системне й цілеспрямоване використання потенціалу ІКТ в освітньому процесі закладу;
  14. Забезпечити умови для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення сайтів закладів освіти, доступу до мережі Інтернет, учасників освітнього процесу. Сприяти розбудові освітніх онлайн-ресурсів для здобувачів освіти, розвитку віртуальних педагогічних спільнот, забезпечення підтримки впровадження «хмарних технологій» в освітній процес (протягом навчального року)
  15. Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період (протягом навчального року)
  16. Удосконалити роботу з підготовки педагогічних працівників до участі в конкурсі «Учитель року» та інших професійних змаганнях (жовтень – листопад 2021)
  17. Удосконалювати роботу щодо повного охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами навчання (групова, індивідуальна, дистанційна, екстернат) (вересень 2021)
  18. Сприяти активізації здобувачів освіти та педагогічних працівників щодо участі в онлайн-проєктах, програмах, олімпіадах, конкурсах, інтернет-заходах (семінари, вебінари, скайп-наради) (протягом навчального року)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора