A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великописарівська спеціалізована школа
І-ІII ступенів імені І.М. Середи

Школа сприяння здоров'я

   Школа ставить за мету виховати різнобічно розвинену, здорову, гармонійну особистість, здатну творчо діяти в соціальних перетвореннях суспільства, здатну і готову до інтелектуальної праці, навчену зберігати та зміцнювати власне здоров'я.

   Питання збереження здоров'я учнів є основними у роботі школи. На основі попередньо проведеного проблемно-орієнтованого аналізу колектив педагогів продовжує подальшу роботу з формування здоров'язберігаючої поведінки у дитини.

   Процес упровадження нашої моделі «Школи здоров'я» ми вбачаємо за обов'язкового дотримання таких головних принципів :

   Ми маємо за основну задачу сприяти фізичному й моральному оздоровленню дітей та підлітків, підтримувати наявний рівень здоров'я, забезпечувати профілактику шкідливих звичок і безпеку життєдіяльності, виховувати культуру та екологію здоров'я.

   Як  результати  використання  здоров 'язберігаючих  технологій  можна окреслити такий сектор впливу:

   Характерною особливістю нашої моделі «Школи здоров'я» є взаємозв'язок і взаємодоповнення трьох систем: освітня, медична, соціально-психологічна.

Освітня система

https://rada.info/upload/users_files/24012278/gallery/large/127546239_382468759499184_8325186290420025723_n.jpg

Шлях до розв'язання цієї задачі ми вбачаємо:

1. у вивченні та застосуванні на уроках і позаурочних заняттях здоров'язберігаючих компонентів;

2. у забезпеченні кожному учню базового, а також розширеного рівня освіти в залежності від стану здоров'я, індивідуальних можливостей, схильностей та потреб.

 

 

https://rada.info/upload/users_files/24012278/gallery/large/AACzA_viber_2020-10-16_11-39-07.jpg

З метою зменшення та оптимізації навантаження на учнів, а також збереження фізичного й психічного здоров'я до навчального плану включено інтегровані курси; більш як 60% педагогів використовують на уроках інтегровані форми навчання та фізкультхвилинки, вправи для корекції зору, зняття напруження, покращення осанки. Вчителями початкових класів ведуться курси «Розповідь про правильне харчування» та «Корисні звички». На цих заняттях в учнях розвиваються навички планування правильного режиму дня, вибору продуктів для складання здорового меню, негативного ставлення до шкідливих звичок.

 

 

 Робота у школі ведеться за п'ятьма напрямками:

1. Педагогіка здоров'я.

 

https://rada.info/upload/users_files/24012278/gallery/large/IMG_20190911_081518.jpgМета: пропаганда здорового способу життя (оздоровчій захід «День Здоров'я», змагання «Козацькі розваги», родинне спортивне змагання «Мама, тато, я»).

Провідна роль у вихованні здорового способу життя належить організації діяльності у позаурочний час. Основними колективно-творчими справами у нашій школі стали: спортивні й тематичні свята «Здоров'я», конференції, Дні здоров'я, конкурси.

   Учні нашої школи приймають участь у міських заходах, присвячених пропаганді здорового способу життя,  а також у шкільних конференціях. Конференції проводяться раз на півріччя.

   Теми найрізноманітніші:

•      Проблеми ігроманії серед дітей та підлітків.

•      Зловживання пивом, слабоалкогольними та енергетичними напоями.

•      Зловживання міцними спиртними напоями.

•      Проблеми тютюнопаління (круглий стіл).

•      Наркотичні речовини і наслідки їх вживання.

•      Здоров'я юнаків та дівчат у період статевого дозрівання (по групах).

•      Захворювання, що передаються статевим шляхом (по групах).

   При підготовці масових заходів залучаються активи класних колективів, рада старшокласників. При організації позаурочної діяльності з укріплення і збереження здоров'я встановлено зв'язки із закладами додаткової освіти, охорони здоров'я, суспільними організаціями.

2. Оздоровчі та профілактичні заходи

https://rada.info/upload/users_files/24012278/gallery/large/IMG_20190911_081142.jpg

Мета: профілактика захворювань, здійснення заходів з запобігання погіршення здоров'я і допомога дітям у адаптації до наслідків порушення здоров'я.

Особливо значущою у процесі валеологізації навчального процесу є роль педагога. Учителю необхідні знання в області валеології. Основним завданням цього напрямку є науково-практична підготовка кадрів. Ця задача вирішується через педагогічні ради, психолого-педагогічні консиліуми, тренінги, лекції. Для успішної роботи з батьками й учнями педагоги мають різноманітні рекомендації, пам'ятки.

 

3. Фізичне виховання

 

https://rada.info/upload/users_files/24012278/5a35a91a7b2e497bc35062833022f661.jpgФізичне виховання - традиційна робота школи. Учні мають можливість займатися в секціях та спортивних  клубах.

Фізкультурно-оздоровча діяльність у школі в режимі учбового дня виконується у найрізноманітніших формах. До неї входять заходи, доступні і привабливі для більшості учнів. Завдяки їм у дітей формується здоровий спосіб життя, виникає стійкий інтерес, потреба у фізичному самовдосконаленні.

 

 

https://rada.info/upload/users_files/24012278/bba2b20b5332dd45fd532f04f6be1036.jpg4.Створення комфортного предметно-просторового середовища

Формування в школі здоров'язберігаючого середовища передбачає забезпечення психолого-медико- соціального супроводу учнів кожної вікової групи, постійне діагностування стану здоров'я, проведення заходів з формування здорового способу життя, корекційна та реабілітаційна робота з медичними показниками кожного школяра.

В оздоровчих цілях створені умови для вдоволення біологічної рухової потреби дітей. В школі для учнів 1-5 класів протягом уроку обов'язково проводиться фізкультхвилинка тривалістю до 5 хвилин. Між уроками діти відпочивають не менш ніж 10 хвилин, а після другого та третього уроку -20 хвилин.

   Не менше 5 днів у навчальному році виділяються на загальношкільні масові фізкультурно-оздоровчі заходи.

   У позаурочний час діти відвідують спортивні гуртки та секції. У школі працюють тренери від ДЮСШ. Випускники школи, продовжуючи навчання у вищих і професійних навчальних закладах входять у склад спортивних команд цих закладів.

https://rada.info/upload/users_files/24012278/gallery/large/70198967_2322465638017711_2401359594363289600_n.jpgВелика робота зі збереження здоров'я дитини проводиться із батьками. Педагогами школи була розроблена тематика батьківського лекторію:

• Характеристика змісту поняття «Здоровий спосіб життя».

• Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини.

• Молодший школяр: розвиток мозку і пізнавальна діяльність: 1-4 клас.

• Захворювання нервової системи та їх попередження: 5-11 клас.

•   Інфекційні захворювання та їх профілактика.

•   Порушення опорно-рухового апарату та їх профілактика.

•   Алергічні стани, шкірні хвороби та їх профілактика.

•   «Важка дитина - норма чи відхилення?»

•   Девіантна поведінка в дитячому віці, причини виникнення та форми прояву.

•   Попередження інфекційних захворювань у період літнього відпочинку.

5. Медична система

   У цьому напрямку можна видокремити два взаємодоповнюючих підходи:

- «Діагностичний», який передбачає детальне обслідування та типологізацію стану здоров'я. Цей підхід має на увазі контроль та втручання в динаміку соматичного здоров'я.

- «Корекційний», спрямований на підвищення адаптивного потенціалу дитини не медикаментозними засобами та зміни умов середовища, в яких вона навчається.

   Базисним елементом у створенні механізму здоров'язберігаючого середовища є проведення моніторингу здоров'я дітей: діагностика соматичного, фізичного, психічного стану та функціональних можливостей організму, а також корекція найбільш розповсюджених захворювань, попередження можливих захворювань за допомогою профілактичних заходів.

   Щорічно ведеться аналіз медичних оглядів учнів, спостереження за станом здоров'я школярів. Для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату (плоскостопість, сколіоз) проводяться заняття у спеціальній групі.

   Також має вплив на стан здоров'я виконання санітарних норм і правил. Медичні працівники школи проводять температурний скринінг працівникам, контролюють повітряний режим у класних приміщеннях, перевіряють правильність розстановки меблів у класах, надають рекомендації з посадки учнів згідно їх зросту та показникам здоров'я, перевіряють організацію шкільного харчування та якість приготування їжі, перевіряють відповідність розподілу навантаження у розкладі уроків до діючих санітарних правил і норм.

6. Соціально-психологічна система

   Завданням даного блоку є мотивація педагогів до рішення проблеми здоров'я, діагностичне обґрунтування індивідуального освітнього маршруту дитини. У контексті поставленої задачі у школі створено соціально-педагогічну службу.

   При вступі дитини до першого класу визначаються його інтелектуальні можливості. За результатами діагностування батькам надаються рекомендації з питань подальшого навчання дитини, розвитку памяті, уваги, здатності до навчання, навченості. Отримані результати оформлюються Соціально-психологічною службою у вигляді психолого-діагностичних таблиць і аналізуються на психолого-педагогічних консиліумах. Це дозволяє обирати найбільш ефективні форми і методи навчання.

   У ході роботи з формування та розвитку «Школи здоров'я» відбулися явні зміни з учнями:

- знизилася кількість простудних захворювань;

- знизилася кількість інфекційних захворювань;

- змінилося ставлення школярів до здоров'я, його філософії;

- підвищилася соціальна активність дітей;

- значно зменшилася чисельність «групи ризику»;

- діти навчилися робити правильний вибір у небезпечних ситуаціях;

   Майбутнє учня школи здоров'я бути частиною суспільства, яке орієнтується на загальнолюдські цінності; прагне досягти високого рівня інтелектуальності, моральної, духовної, фізичної культури; зазнає потреби у здоровому способі життя; усвідомлює себе частиною природи, прагне до її збереження, шанує себе; усвідомлює свою цінність, цінність свого здоров'я; здатний правильно прийняти рішення у ситуації морального вибору та нести відповідальність перед собою та суспільством за збереження власного здоров'я, здоров'я нації. Саме ці цінності пропагуються в засобах масової інформації, на сайті школи та у групі в facebook, нагородах районного, обласного, міжнародного рівнях.


 

Дата: від до Скинути

Відбулася першість з баскетболу

Вітаємо команду Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів за зайняте І місце в Гімназіаді з баскетболу серед команд дівчат закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великописарівської та Кириківської селищних рад.

14:52 23.12.2021

Курити шкідливо для здоров'я

Представниками КУ "Центр надання соціальних послуг" відділення соціальної роботи проведено бесіду з учнями на тему "Курити шкідливо для здоров'я"

11:17 08.12.2021

Вітаємо команду Великописарівської СШ

Вітаємо команду Великописарівської СШ за зайняте І місце в Гімназіаді з міні-футболу серед команд дівчат закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великописарівської та Кириківської селищних рад

09:18 23.10.2021

Вітаємо команду Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів

Вітаємо команду Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів, яка 30.09.2021 року взяла участь у Гімназіаді з легкоатлетичного кросу серед команд закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великописарівської та Кириківської селищних рад та зайняла І місце.

14:50 30.09.2021

Вітаємо команду Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів

Вітаємо команду Великописарівської СШ І-ІІІ ступенів за зайняте І місце в Гімназіаді з міні-футболу серед команд юнаків закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великописарівської та Кириківської селищних рад.

16:14 22.09.2021

Здоров'я кожної людини – це його багатство»

З метою пропаганди здорового способу життя у Великописарівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів проводився Тиждень фізичної культури і спорту, який був присвячений темі: «Здоров'я кожної людини – це його багатство». Під час проведення тижня робота вчителів фізичної культури, а також класних керівників була спрямована на:

14:20 16.09.2021

Вітаємо!

Вітаємо учні 11 класу Скляр Назара, який зайняв призове місце на чемпіонаті України з легкої атлетики  виборов трете місце в складі команди Сумської області з естафетного бігу 4х800 м. серед юніорів U-20.

18:25 10.09.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора